Avukat Alper Şahin Ankara

blok resmi

657 sayılı Kanunun 151’inci maddesinde; Sağlık Hizmetleri Sınıfına veya Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir. Zam ve tazminatların verilmesini düzenleyen 2006/10344 Sayılı Kararnamenin Eki kararın…

Daha fazla oku

1/1